ЛЮБОПИТНО / CURIOUS

На 31.03.2014 г. американската пивоварна „Stone Brewing“ (основана в Сан Диего през 1996 г., днес на 10-то място по големина в САЩ) пуска на пазара лимитираната серия бира „Varna Necropolis“ / On March 31, 2014, the American brewery „Stone Brewing“ (established in San Diego in 1996, now at 10th place in size in USA) release on the market a limited edition beer named “Varna Necropolis”.

Stochasticity-Project-Varna-NecropolisVarna-necropolis-beer

Повече подробности може да видите тук (само за пълнолетни, възможно е да ви поискат потвърждение на възрастта с посочване на месец и година на раждане) / You can see more details here (only for adults, you may be asked to confirm the age by specifying the month and year of birth).

______________________________________________

В Музея на стъклото, гр. Белослав са изложени няколко уникални съда, изрисувани със златна боя. Между тях може да видите и две вази с изображения на известни находки от Варненски халколитен некропол I / In the Museum of the glass, Beloslav town (Bulgaria) there are several unique vessels decorated with gold paint. Among them you can see two vases with images of famous finds from the Varna Chalcolithic necropolis I:

MS-01MS-02